Lågenergibyggnader i Sverige

Diagrammen på den här sidan ger Dig möjlighet att ta del av data från LÅGANs sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige. Sammanställningen gjordes 2017 och rapporten i sin helhet finner Du här. Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad vars energiprestanda är 25 % bättre än byggreglerna år 2017 (BBR 24) eller en äldre byggnad som efter ombyggnation har bättre energiprestanda än nybyggnadskraven i BBR 24.


Hur bra är de?

I det här diagrammet representerar varje cirkel ett projekt och cirklarnas storlek visar projektets totala golvarea. På y-axeln ser Du energibehovet i förhållande till energikraven i BBR 24 och på x-axeln vilket år projektet genomfördes. I menyn har Du möjlighet att filtrera bort de kategorier Du inte är intresserad av.

Utforska diagrammet

Var finns de?

Här representeras alla Sveriges län av varsin cirkel. Cirklarnas storlek visar hur många kvadratmeter lågenergibyggnader det finns i varje län. På axlarna syns hur mycket av lågenergibyggnaderna som är bostäder respektive lokaler och detta fördelat på antal invånare. I menyn ges Du möjlighet att jämföra lågenergibyggnaderna med Sveriges totala byggnadsbestånd.

Utforska diagrammet

När byggdes de?

I detta stapeldiagram visas kvadratmeter på y-axeln och år på x-axeln. Det finns möjlighet att dela upp data i olika kategorier. Du kan välja att visa summan av kategorierna eller att genom att klicka på ”Enskilda värden” jämföra kategorierna mot varandra. Du väljer om du vill se ackumulerade värden eller det årliga tillskottet. Du kan filtrera bort den data Du inte vill visa och jämföra med den totala nybyggnationen i Sverige.

Utforska diagrammet